Aşağıdaki "BAŞLAT" düğmesine tıkladıktan sonra mini SBS testini cevaplandırın. Testi bitirdiğinizde "BİTİR" düğmesine tıklayın.


SBS MİNİ TEST

S1. ''Bugünün içinde kararıp kalmak istemiyorsak, yeniden başlamanın müziğine kulak vermeliyiz her sabah. Yarını, doğacak günün ilk ışıklarını hayal etmeliyiz. Hayal kurmayı unuttuk mu, yaşamın anlamsızlığı gelir kuşatır her yanımızı. Oysa umutlar, günün ışıklarını bekleyen salkımlar gibi bekliyor bizi.''

Diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
(2005 OKS - 16. soru)

A Çevresine olumlu mesajlar verdiği.

B Gerçekleştirmek istediği tasarıları olduğu.
C Yeni durumlara uymakta güçlük çektiği.
D Yaşama sevinciyle dolu olduğu.

S2. Eğitim gelişmeyi amaçlar, bunun için de bilimsel metotlardan faydalanır. Ancak kullandığı metotlar ne kadar akılcı, ne kadar başarılı olursa olsun insana değer vermeyen ve özünde bu kaygıyı taşımayan hiçbir eğitim sistemi amacına ulaşamaz.

Paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? (2005 OKS - 20. soru)

A Eğitim, bilimsel metotlardan yararlanmalıdır.
B Eğitimin amacı daha iyiye ulaşmaktır.
C İnsana saygı eğitimin temel ilkesi olmalıdır.
D İnsanlık, günümüzdeki düzeyine eğitimle ulaşmıştır.

S3. Yüksek düşüncelerin bayağı zevklerle bir arada bulunması mümkün değildir. Zevklerin bayağılığı düşüncenin asaletini zedeler. Düşünce alanında üst seviyede olduğunu sandığımız insanların zevklerinde basitlik ve bayağılık görüyorsak, o kimsenin fikrî değerlendirmelerine de şüphe ile bakmak gerekir. O zaman görülecektir ki düşünce alanında da bu insan aldatıcı bir parlaklığa sahiptir.

Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? (2004 OKS - 13. soru)

A Asil düşünceli insanlar her alanda kendisini geliştirirler.
B Olgun bir insanda düşünce ve zevk birlikte gelişir
C Estetik duygusu gelişmiş insanlar zevk sahibidirler.
D Zevkli insanlar daha az hata yaparlar.

S4.

  • Asurlular, kurdukları ticaret kolonileri aracılığıyla kullandıkları çivi yazısını Anadolu'ya getirmişlerdir.
  • Girit'in Ege'den Akdeniz'e uzanan deniz yolu üzerinde bir uğrak yeri olması, Girit kültürünün çevreye yayılmasına ve diğer kültürlerin de buraya taşınmasına neden olmuştur.
  • Mezopotamya uygarlığı, Akadların düzenledikleri seferlerin etkisiyle  Ön Asya'ya yayılmıştır.

Bu bilgilere göre İlk Çağ uygarlıkları arasındaki kültürel etkileşimlerde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?
(2006 OKS - 1. soru)

A Savaşların.
B Coğrafi konumun.
C Dini inançların.
D Ekonomik ilişkilerin.

S5. Bahçe ve tarlaların cam veya naylon örtülerle kapatılmasıyla oluşturulmuş yerlere sera, buralarda çeşitli tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine de seracılık denir. Özellikle İzmir'in güneyi ile İskenderun Körfezi arasında kalan sahil kuşağında yoğunlaşan seracılık zamanla yurdumuzda önemli bir ekonomik faaliyet hâline gelmiştir. Böylece yazın yetişen çeşitli ürünler kış aylarında da tüketilebilmektedir.


Metinden yararlanarak seracılık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2006 OKS - 16. soru)

A Seracılıktaki asıl amaç ihracat yapmaktır.
B Seraların tamamı güney kıyılarımızda bulunur.
C Seralarda üretim maliyetleri düşüktür.
D Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yaygındır.

S6.Uygarlık yolunda başarılı olmak yenileşmeye bağlıdır. Bu yol üzerinde geriye değil, ileriye bakmak gerekir. Çünkü uygarlık alanındaki gelişmeler, dünyada birçok değişikliklere neden olmaktadır. Unutmayalım ki, uygarlığa karşı kayıtsız olanlar onun coşkun seli altında boğulup kalırlar.

Parçada, aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? (2004 OKS - 25. soru)

A Geleneklerin
B Ulusal birliğin.
C Sosyal dayanışmanın.
D Çağdaşlaşmanın


Mini SBS testini
kadar sürede tamamladınız.
Net Doğrunuz
EHO Eğitimi'nin ardından,
Mini SBS testini
kadar sürede bitireceksiniz.
Net doğrunuz olacak.

EHO Eğitiminde öğrenciler, SBS'de ne kadar zaman kazanıyor? İstatistikler için tıklayınız...
EHO SBS eğitimleri
Katılanlar ne dediler?
Eğitim tarihleri
Etkin Hafıza Eğitimleri

"Veliler öğrencilerinin sınav süresini verimli kullanamadığından yakınıyorlardı, öğrencilerinin dikkatinin dağıldığını söylüyorlardı... 200 öğrencinin katıldığı eğitim programı sonunda, öğrencilerin okuma hızları ortalama 3 kat arttı... Ortalama bir dakika ayırmaları gereken Türkçe sorularıyla bes dakika uğraşıyorlardı. Ama eğitim sonunda okuma ve anlama hızları arttığı için bundan kurtuldular."
-- Özlem Kölan, Suadiye Dershanesi Kurucu Ortağı
Sabah Röportajı: Okuyun...

 

     

H�zl� Okuma Anasayfa
Biz Kimiz? | Etkin H�zl� Okuma nedir? | Neden EHO? | �statistikler | S�k�a Sorulan Sorular | Kat�l�mc�lar ne dedi?
A��k E�itimler | E�itim Kurumu E�itimleri | Franchising | �irket E�itimleri
�SS'ye y�nelik e�itimler | SBS'lere y�nelik e�itimler
10-12 ya� e�itimleri | �niversiteli e�itimleri | 'Disleksi' Etkili Okuma E�itimi
E�itim Tarihleri | Okuma H�z� Testi | Mini �SS testi | Mini SBS testi | Bas�nda Biz | Referanslar�m�z | �leti�im
Kitap Yorumlar� | Ankara H�zl� Okuma| �zmir H�zl� Okuma | Kocaeli H�zl� Okuma
Copyright � 2006, ALGE

| TEL (216) 550 59 05| Bağdat Cd. Bağdat Palas Apt. No:302/1 D:4 CADDEBOSTAN/KADIKÖY - �STANBUL |