Etkin Hızlı Okuma – Franchise

ALGE, Türk Gelecek Araştırmaları Vakfı ile ortak olarak yürüttüğü proje dahilinde, “EHO”yu tüm Türkiye’nin yararına sunmak amacıyla, İstanbul dışındaki illere Franchise vermektedir.

Etkin Hızlı Okuma Franchise programı, İstanbul dışında, Etkin Hızlı Okuma Eğitimi vermek üzere anlaşma yapılmış HIZLIOKUMA.COM e-Eğitim Merkezlerine yönelik programdır. EHO Franchise programının içinde, eğitmen yetiştirme programı, yazılım ve sistem araçlarının kurulumu ve ticari kullanım haklarının devri, pazarlama ve eğitim konularında sürekli danışmanlık desteği yer almaktadır. ALGE anlaşma gereğince, franchisee’nin ilinde Etkin Hızlı Okuma Eğitimi ile ilgili eğitim verme hakkını münhasıran ilgili kuruma devreder.

40 saatlik Sertifikalı E.H.O. Eğitmen Yetiştirme eğitimiyle, kurumunun eğitmenleri ALGE tarafından Etkin Hızlı Okuma konusunda eğitim verecek düzeyde yetiştirilirler. Eğitimle beraber her eğitmene, Eğitmen El Kitabı ve CD’si verilir. ALGE kurumun bilgisayar laboratuarına, HızlıOku.PRO yazılımını kurar. Web sitesinde kurumun iline ait özel bir web sayfası açılır (örn: www.hizliokuma.com/mersin ). Kurumun personeli Etkin Hızlı Okuma Sistemi ve Sistemin tanıtımı ve pazarlamasıyla ilgili yetiştirilir. Kurumun faaliyete geçmesiyle beraber, ALGE eğitim, pazarlama vb. konularda sürekli danışmanlık ve eğitim ürünleri desteği sağlar. Billboard, broşür, poster, stand malzemeleri vb. pazarlama araçları ALGE tarafından kurumun kullanımına sunulur.

EHO Franchise Programı İçeriği

 • Etkin Hızlı Okuma Eğitmen Yetiştirme Programı.
 • HızlıOku.PRO Bilgisayar Lab’ının Kurulumu ve Kullanım Hakkı.
 • Etkin Hızlı Okuma Tanıtım ve Pazarlama Eğitimi.
 • Kuruma özel HIZLIOKUMA.COM Web Sitesinin Açılması.
 • Eğitim, Pazarlama ve Tanıtım Danışmanlık Desteği.
 • E.H.O. Eğitim Ürünleri Ticari Kullanım Hakkı.
 • HızlıOku.PRO’nun yeni versiyonlarının Kullanım Hakkı.
 • Her katılımcıya EHO Çalışma Kitabı, HızlıOku.PRO CD’si ve Göz Ölçüm Gözlüğü

Franchise Koşulları

 • M.E.B. onaylı eğitim kurumu sıfatı.
 • Eğitim sektöründe ön deneyim.
 • Franchise’nin sistemi yürütebilecek temel beceri, eğitim ve finansal kaynaklara sahip olması.
 • Franchise Giriş Bedeli (Franchise Fee): 15.000-25.000 USD*.
 • Aylık Franchise Ödemesi (Royality Fee): Katılımcı Başına 25 YTL**
 • Yıllık Franchise Sistem Destek Bedeli: 2.000-4.000 USD***.
 • Yatırımın Geri Dönüş Süresi: Ortalama 6-18 ay.

EHO Franchising yatırımının geridönüşü ile ilgili incelemeyi indirmek için tıklayınız...

* Franchise Giriş Bedeli, ilin demografik ve ekonomik özelliklerine, kurulacak bilgisayar sınıfına ve yetiştirilecek eğitimci sayısına göre belirlenmektedir.
** Aylık Franchise ödemesi, eğitime kaydolan katılımcı başına ödenmektedir. ALGE bedel karşılığında kuruma, her katılımcıya verilmek üzere E.H.O. Çalışma Kitabı, HızlıOku.PRO CD’si, Göz Ölçüm Gözlüğü ve E.H.O. Katılımcı Sertifikası vermektedir.
*** Yıllık Sistem destek bedeli, HızlıOku.PRO yazılımı’nın güncellenmesi, ürün araştırma ve geliştirilmesi konularında sisteme destek bedeli olarak alınır.
Hakkımızda
Katılanlar ne dediler?
Referanslarımız
Basında Biz
This div will be replaced

“Kuşkusuz öğrenciler için okuma ve anlama hızı çok önemli. Önlerinde, hayatlarını etkileyecek ÖSS gibi çok önemli engeller var. Bu sınavda hep yakınılan konulardan biri zamanın yeterli gelmemesidir. Etkin Hızlı Okuma (EHO), hem iş dünyasına hem de öğrencilere, okuma ve anlama hızını iki- üç kat daha artırma fırsatı sunuyor.”
-- Sabah Gazetesi
Sabah İşte İnsan haberini Okuyun...

 

     

H�zl� Okuma Anasayfa
Biz Kimiz? | Etkin H�zl� Okuma nedir? | Neden EHO? | �statistikler | S�k�a Sorulan Sorular | Kat�l�mc�lar ne dedi?
A��k E�itimler | E�itim Kurumu E�itimleri | Franchising | �irket E�itimleri
�SS'ye y�nelik e�itimler | SBS'lere y�nelik e�itimler
10-12 ya� e�itimleri | �niversiteli e�itimleri | 'Disleksi' Etkili Okuma E�itimi
E�itim Tarihleri | Okuma H�z� Testi | Mini �SS testi | Mini SBS testi | Bas�nda Biz | Referanslar�m�z | �leti�im
Kitap Yorumlar� | Ankara H�zl� Okuma| �zmir H�zl� Okuma | Kocaeli H�zl� Okuma
Copyright � 2006, ALGE

| TEL (216) 550 59 05| Bağdat Cd. Bağdat Palas Apt. No:302/1 D:4 CADDEBOSTAN/KADIKÖY - �STANBUL |