G�ncel E�itim Tarihleri


* Gelen talepler do�rultusunda program de�i�iklik g�sterebilir. �n kay�t yapt�rmak veya bilgi almak i�in: 0216 550 59 05


* Gelen talepler do�rultusunda program harici gruplar da olu�turulmaktad�r. Ön kay�t veya bilgi almak i�in 0216 550 59 05


Disleksi E�itimleri

Disleksi e�itimleri bire-bir e�itim olarak uygulanmakta olup, ö�rencinin program�na göre tarihler belirlenmektedir. Bilgi için 0216 550 59 05

[ Yukar� ]

 
A��k e�itimler
Kat�lanlar ne dediler?
Referanslar�m�z
�leti�im

"�ok k�sa zamanda, ciddi bir etkinlik, ciddi bir dikkat; daha konsantre ve daha odakl� okudu�unuz i�in de daha iyi bir anlamayla kar��-la�t���n�z� g�r�yorsunuz; ben �ok etkilendim; herkese tavsiye ederim."
-- Muzaffer Akp�nar,
Turkcell CEO

HaberT�rk R�portaj�  �zleyin...

     

H�zl� Okuma Anasayfa
Biz Kimiz? | Etkin H�zl� Okuma nedir? | Neden EHO? | �statistikler | S�k�a Sorulan Sorular | Kat�l�mc�lar ne dedi?
A��k E�itimler | E�itim Kurumu E�itimleri | Franchising | �irket E�itimleri
�SS'ye y�nelik e�itimler | SBS'lere y�nelik e�itimler
10-12 ya� e�itimleri | �niversiteli e�itimleri | 'Disleksi' Etkili Okuma E�itimi
E�itim Tarihleri | Okuma H�z� Testi | Mini �SS testi | Mini SBS testi | Bas�nda Biz | Referanslar�m�z | �leti�im
Kitap Yorumlar� | Ankara H�zl� Okuma| �zmir H�zl� Okuma | Kocaeli H�zl� Okuma
Copyright � 2006, ALGE

| TEL (216) 550 59 05| Bağdat Cd. Bağdat Palas Apt. No:302/1 D:4 CADDEBOSTAN/KADIKÖY - �STANBUL |